Szukaj
Port Praski - Przetargi
Budowa roku 2015 Port Praski Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa
 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  
KRS: 0000436789
Kapitał zakładowy: 412 587 000,00 zł 
 
NIP: 7010356653
REGON: 146350391
Bank: ING Bank Śląski S.A.
rachunek nr: 96 1050 1025 1000 0023 6682 5327
Port Praski Inwestycje
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Krowia 6, 03-711 Warszawa
 
www.portpraski.pl
T: +48 22 28 85 0 00
sekretariat@portpraski.pl